top of page

Kutsume osalema liikumisuuringus!

Updated: Nov 2, 2021

Hea läänevirulane, kutsume Sind osalema liikumisharjumuste ja -hoiakute uuringus, et kaardistada Lääne-Virumaa elanikkonna liikumisharjumused ning tulemustele tuginedes saada sisendit maakonna arengu planeerimiseks.

Küsitlus on anonüümne ja selle tulemusi kasutatakse tervisespordiradade, kergliiklusteede ja välijõusaalide kasutamise analüüsimiseks.

Andmestiku haldamisel järgitakse andmekaitse reegleid ja seda ei jagata kolmandate isikutega.


Alusta küsimustiku täitmist siin: https://lingid.ee/laanevirusport


NB! Küsitlus kestab 31. detsembrini 2021!


Kõigi vastajate vahel lähevad loosi toredad auhinnad!!!

コメント


bottom of page