LÄÄNE-VIRUMAA SPORDILIIT

EESMÄRK

Lääne-Virumaa Spordiliidu eesmärk on spordi edendamine ja sportlike eluviiside laiendamine Lääne-Virumaa elanikkonna seas. Liit propageerib, koordineerib ja korraldab tervise- ja võistlussporti maakonnas. Lisaks korraldab ka maakonna koolisporti.

LIIKMED

Liitu kuulub 53 maakonna spordiklubi

TOETATAJAD JA PARTNERID

Maakonna spordi arendamisel teeme koostööd Eestimaa Spordiliiduga Jõud, kes on katusorganisatsiooniks kõikidele maakondade spordiliitudele.

JUHATUS

AINAR SEPNIK

Juhatuse esimees

KADRI VIIGIPUU-JOORITS

Peasekretär

ALO PÕLDMAA

Juhatuse liige

ERICH PETROVITS

Juhatuse liige

GERT GORDEJEV

Juhatuse liige

JANE KOOL

Juhatuse liige

ROBERT SALEP

Juhatuse liige

SVEN HÕBEMÄGI

Juhatuse liige

UNO MURUVEE

Juhatuse liige